Illustration till turisttidningen Best of Stockholm

Illustration till turisttidningen Best of Stockholm

Inför sommaren 2015 kom AMPG ut med turisttidningen Best of Stockholm. I den finns en illustration gjort av mig, inte mindre än fyra gånger. Kolla in tidningen på s 21, 45, 73 och 87 så är den där.

tillbaka